Sadržaj


Obavještenje o održavanju šesnaeste međunarodne naučne konferencije „Savremeni materijali 2023“

07.02.2023.

Šesnaesta međunarodna naučna konferencija „Savremeni materijali“ održaće se, u organizaciji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, 7. i 8. septembra 2023. godine u Banjoj Luci. Rad Konferencije odvijaće se u okviru plenarnih predavanja i poster sesija. Okvirne teme za dostavljanje apstrakata su: nauka o materiji, kondenzovana materijala i fizika čvrstog stanja, biomaterijali i nanomedicina, voda. Apstrakte je potrebno dostaviti do 2. jula 2023. godine. Obavještenje o prihvatanju radova za izlaganje na konferenciji biće upućeno autorima do 15. jula...... opširnije

ODRŽANA PETNAESTA MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJE „SAVREMENI MATERIJALI 2022“

09.09.2022.

Danas je u organizaciji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, već petnaestu godinu za redom, održana međunarodna naučna konferencija „Savremeni materijali 2022“.  Skup je održan u Velikoj sali Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Skup je svečano otvorio predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, akademik Rajko Kuzmanović.   Danas savremeni materijali predstavljaju najdinamičniju oblast koja zahvata sve sfere života i rada čovjeka, kako u tehnici tako i u biomedicini. Na ovogodišnjoj konferenciji je...... opširnije

OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU 15. MEĐUNARODNE NAUČNE KONFERENCIJE „SAVREMENI MATERIJALI 2022“ I PROGRAM RADA

30.08.2022.

15. Međunarodna naučna konferencija „Savremeni materijali“ održaće se 9. septembra 2022. Godine u Velikoj sali Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banjoj Luci, sa početkom u 9.00 časova. Na konferenciji će biti prezentovano 11 plenarnih predavanja i 71 poster prezentacija.   Autori koji nisu u mogućnosti lično učestvovati u radu poster sesije trebaju dostaviti svoje poster prezentacije u štampanom obliku na adresu Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, Bana Lazarevića 1, 78000 Banja...... opširnije

ROK ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA PRODUŽEN DO 1. avgusta 2022.

30.06.2022.

Rok za dostavljanje prijava radova za Petnaestu međunarodnu naučnu konferenciju „Savremeni materijali 2022“ produžen je do 1. avgusta 2022. godine.    Obavještenje o prihvatanju radova za izlaganje na konferenciji biće upućeno autorima do 15. avgusta 2022. godine. Rok za dostavljanje kompletnih radova je 20. avgust 2022. godine.   Autori rada koji do tog roka ne dostave kompletan rad, neće biti uključeni u program rada konferencije. Program rada biće odštampan prije početka rada skupa i podijeljen...... opširnije

Izašao iz štampe, četrnaesti po redu, zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa „Savremeni materijali 2021”

06.06.2022.

Iz štampe je izašao, četrnaesti po redu, zbornik radova sa Međunarodnog nauč nog skupa „Savremeni materijali”, koji je održan 10. septembra 2021. godine. Bez obzira na pandemiju koja je izazvana pojavom virusa Kovid 19, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske održala je kontinuitet i dugogodišnju tradiciju organizovanja naučnog skupa iz oblasti savremenih materijala, te u ovom zborniku objavljuje dio radova koji su prezentovani na pomenutom skupu. Više nego ikad ranije, savremeni materijali izazvali...... opširnije

Obavještenje o održavanju petnaeste međunarodne naučne konferencije „Savremeni materijali 2022“

08.02.2022.

Petnaesta međunarodna naučna konferencija „Savremeni materijali“ održaće se, u organizaciji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, 8. i 9. septembra 2022. godine u Banjoj Luci. Rad Konferencije odvijaće se u okviru plenarnih predavanja i poster sesija. Okvirne teme za dostavljanje apstrakata su: nauka o materiji, kondenzovana materijala i fizika čvrstog stanja, biomaterijali i nanomedicina, voda. Apstrakte je potrebno dostaviti do 1. jula 2022. godine. Obavještenje o prihvatanju radova za izlaganje na konferenciji biće upućeno autorima do 15. jula...... opširnije