Садржај


Програм рада

АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЈЕТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРОГРАМ РАДА
МЕЂУНАРОДНОГ НАУЧНОГ СКУПА
САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ 2022

Бања Лука, 7-8. септембар 2023. године

Програм рада конференције биће доступан најкасније до 25. августа 2023. године