Садржај


Учесници

АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЈЕТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ 2022

Бања Лука, 7-8. септембар 2023. године

Листа учесника конференције биће доступна најкасније до 25. августа 2023. године