Sadržaj


Obavještenje o održavanju sedamnaeste međunarodne naučne konferencije „Savremeni materijali 2024“

13.02.2024.

Sedamnaesta međunarodna naučna konferencija „Savremeni materijali 2024“ održaće se, u organizaciji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, 5. i 6. septembra 2024. godine u Banjoj Luci. Suorganizatori konferecije su Srpska akademija nauka i umetnosti (Srbija), Alma Mater Europaea i Tehnički univerzitet u Gabrovu (Bugarska) Rad Konferencije odvijaće se u okviru plenarnih predavanja i poster sesija. Okvirne teme za dostavljanje apstrakata su: nauka o materiji, kondenzovana materijala i fizika čvrstog stanja, biomaterijali i nanomedicina, voda. Apstrakte je potrebno dostaviti do 1....... opširnije

Izašao iz štampe drugi broj časopisa Contemporary Materials Vol. 14 No. 2 (2023)

10.01.2024.

Drugi broj časopisa Contemporary Materials Vol. 14 No. 2 (2023) izašao je iz štampe 30. decembra 2023. godine. Časopis izlazi redovno dva puta godišnje od 2010. godine i u njemu se objavljuju radovi domaćih i stranih naučnika i istraživača koji se odnose na istraživanja iz oblasti savremenih materijala. Časopis se objavljuje na engleskom jeziku, a svi radovi imaju najmanje dvije anonimne recenzije. Uredništvo časopisa vodi računa o ravnomjernoj zastupljenosti oblasti istraživanja i nakon...... opširnije

OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU 16. MEĐUNARODNE NAUČNE KONFERENCIJE „SAVREMENI MATERIJALI 2023“ I PROGRAM RADA

29.08.2023.

16. Međunarodna naučna konferencija „Savremeni materijali“ održaće se 8. septembra 2023. Godine u Velikoj sali Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banjoj Luci, sa početkom u 9.00 časova. Na konferenciji će biti prezentovano 7 plenarnih predavanja i 70 poster prezentacija čiji autori dolaze iz 13 zemalja.   Autori koji nisu u mogućnosti lično učestvovati u radu poster sesije trebaju dostaviti svoje poster prezentacije u štampanom obliku na adresu Akademije nauka i umjetnosti Republike...... opširnije

Izašao iz štampe, petnaesti po redu, zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa „Savremeni materijali 2022”

15.07.2023.

Pred nama je, petnaesti po redu, zbornik radova sa Međunarodnog nauč-nog skupa „Savremeni materijali”, koji je održan 8–9. septembra 2022. godine. zbornik radova Bez obzira na pandemiju koja je izazvana pojavom virusa Kovid 19, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske održala je kontinuitet i dugogodišnju tradiciju organizovanja naučnog skupa iz oblasti savremenih materijala, te u ovom zborniku objavljuje dio radova koji su prezentovani na pomenutom skupu. Više nego ikad ranije, savremeni materijali izazvali su...... opširnije

ROK ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA NA KONFERENCIJU PRODUŽEN JE DO 1. avgusta 2023.

03.07.2023.

Rok za dostavljanje prijava radova za Šesnaestu međunarodnu naučnu konferenciju „Savremeni materijali 2023“ produžen je do 1. avgusta 2023. godine.    Obavještenje o prihvatanju radova za izlaganje na konferenciji biće upućeno autorima do 15. avgusta 2023. godine. Rok za dostavljanje kompletnih radova je 20. avgust 2023. godine.   Autori rada koji do tog roka ne dostave kompletan rad, neće biti uključeni u program rada konferencije. Program rada biće odštampan prije početka rada skupa i podijeljen...... opširnije

Izašao iz štampe novi broj časopisa Contemporary Materials XIV‒1 Vol. 14 No. 1 (2023)

29.06.2023.

Iz štampe je izašao novi broj časopisa Contemporary Materials XIV‒1  Vol. 14 No. 1 (2023).    Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske izdavač je međunarodnog naučnog časopisa Contemporary Materials, koji od 2010. godine izlazi redovno dva puta godišnje.   U časopisu su objavljeni radovi domaćih i stranih naučnika koji se odnose na istraživanja iz svih oblasti savremenih materijala. Časopis se objavljuje na engleskom jeziku, a svi radovi imaju najmanje dvije anonimne recenzije.   Uredništvo časopisa je u stalnom...... opširnije

Obavještenje o održavanju šesnaeste međunarodne naučne konferencije „Savremeni materijali 2023“

07.02.2023.

Šesnaesta međunarodna naučna konferencija „Savremeni materijali“ održaće se, u organizaciji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, 7. i 8. septembra 2023. godine u Banjoj Luci. Rad Konferencije odvijaće se u okviru plenarnih predavanja i poster sesija. Okvirne teme za dostavljanje apstrakata su: nauka o materiji, kondenzovana materijala i fizika čvrstog stanja, biomaterijali i nanomedicina, voda. Apstrakte je potrebno dostaviti do 2. jula 2023. godine. Obavještenje o prihvatanju radova za izlaganje na konferenciji biće upućeno autorima do 15. jula...... opširnije

ODRŽANA PETNAESTA MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJE „SAVREMENI MATERIJALI 2022“

09.09.2022.

Danas je u organizaciji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, već petnaestu godinu za redom, održana međunarodna naučna konferencija „Savremeni materijali 2022“.  Skup je održan u Velikoj sali Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Skup je svečano otvorio predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, akademik Rajko Kuzmanović.   Danas savremeni materijali predstavljaju najdinamičniju oblast koja zahvata sve sfere života i rada čovjeka, kako u tehnici tako i u biomedicini. Na ovogodišnjoj konferenciji je...... opširnije

OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU 15. MEĐUNARODNE NAUČNE KONFERENCIJE „SAVREMENI MATERIJALI 2022“ I PROGRAM RADA

30.08.2022.

15. Međunarodna naučna konferencija „Savremeni materijali“ održaće se 9. septembra 2022. Godine u Velikoj sali Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banjoj Luci, sa početkom u 9.00 časova. Na konferenciji će biti prezentovano 11 plenarnih predavanja i 71 poster prezentacija.   Autori koji nisu u mogućnosti lično učestvovati u radu poster sesije trebaju dostaviti svoje poster prezentacije u štampanom obliku na adresu Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, Bana Lazarevića 1, 78000 Banja...... opširnije

ROK ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA PRODUŽEN DO 1. avgusta 2022.

30.06.2022.

Rok za dostavljanje prijava radova za Petnaestu međunarodnu naučnu konferenciju „Savremeni materijali 2022“ produžen je do 1. avgusta 2022. godine.    Obavještenje o prihvatanju radova za izlaganje na konferenciji biće upućeno autorima do 15. avgusta 2022. godine. Rok za dostavljanje kompletnih radova je 20. avgust 2022. godine.   Autori rada koji do tog roka ne dostave kompletan rad, neće biti uključeni u program rada konferencije. Program rada biće odštampan prije početka rada skupa i podijeljen...... opširnije