Садржај


О конференцији

Одјељење природно-математичких наука Академије наука и умјетности Републике Српске организује, већ традиционално, Седамнаести пут МЕЂУНАРОДНУ НАУЧНУ КОНФЕРЕНЦИЈУ „САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ“. Суорганизатори конференције су Српска академија наука и уметности (Србија), Алма Матер Еуропаеа и Технички универзитет у Габрову (Бугарска)
Скупови који су одржани претходних  година изазвали су велико интересовање научностручне јавности, и тако нас потакли и обавезали да наредни скупови буду још боље организовани.
Циљ конференције је свеобухватно и мултидисциплинарно сагледавање актуелности у области савремених материјала и њихова примјена у науци, технологији и индустрији.
Ове године, у оквиру пленарне и постер сесије, учешће ће узети  еминентни научници и стручњаци из земље и иностранства.

17. међународна научна конференција „Савремени материјали“ ће се одржати 5. и 6. септембра 2024.

Рад на конференцији одвијаће се у оквиру три симпозијума, са уводним предавањима и постер презентацијама.

СИМПОЗИЈУМ А: Наука материје, кондензоване материје и физикa чврстог стања
-      класични, квантни и наноприступи чврстом стању материје
-      метали и легуре
-      керамика, композитни материјали и полимери
-      оптички материјали
-      магнетни материјали
-      неоргански наноматеријали
-      методе и инструменти за карактеризацију флуида
-      колоидни материјали
-      еко-материјали и еко-технологија
 
СИМПОЗИЈУМ Б: Биоматеријали и наномедицина
-      биополимери
-      синтетички полимери
-      метални биоматеријали
-      керамички и стакласти биоматеријали
-      композитни биоматеријали
-      наноматеријали и нанотехнологија у стоматологији и фармацији
-      бионаночестице, квантне тачке у дијагностици и терапији
-      бионаносензори и наномедицина

СИМПОЗИЈУМ Ц: Вода
-      структура воде
-      биолошке воде и течни кристали
-      аквапорини, екстрацелуларне и интрацелуларне воде
-      метаболизам воде и узрочници болести
-      искључивање зоне у води
-      спектроскопија водом и аквафотомици
-      вода нанослојева и нанотечности
-      наномедицина на воденој бази

Начин пријаве апстраката и слања радова одвијаће се као и претходних година, путем е-система, сајта www.savremenimaterijali.info .

Сажетак рада и кључне ријечи са назнаком симпозијума доставити најкасније до 1. јула 2024.
Обавјештење о прелиминарном прихватању рада биће достављено аутору/ауторима до 15. јула 2024

Крајњи рок за доставу комплетног рада је 12. август 2024.

Аутори рада који до тог рока не доставе комплетан рад, неће бити укључени у програм рада конференције.
Програм рада биће одштампан прије почетка рада скупа и подијељен учесницима приликом регистрације.
Прихваћени радови након рецензирања биће објављени у часопису „Contemporary materials“ или у зборнику радова.

Котизација за учешће на конференцији је 100КМ по раду. Трошкове пореза, банкарске провизије и трошкове при иностраном плаћању котизације сносе учесници конференције.

КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ – УПЛАТА КОТИЗАЦИЈЕ

Уплата котизације унутар државе врши се на рачун:

Академија наука и умјетности Републике Српске НЛБ банка а.д. Бања Лука, број рачуна: 562 – 099 – 80248809 - 16

За уплату из иностранства преузмите инструкције за плаћање.

При уплати котизације обавезно назначити ID број рада.
Крајњи рок за уплату котизације је 24. август 2024.

Ова интернет страница покренута је са циљем да учесницима и свим заинтересованим лицима омогући да једноставније и брже дођу до потребних информација о скупу.